Thông tin liên hệ

VIỆN MÔ PHÔI LÂM SÀNG QUÂN ĐỘI

  • Địa chỉ: 222, đường Phùng Hưng, Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
  • Hotline: 024.6329.6588
  • Email: vienMPLSQD@vmmu.edu.vn

    Đăng ký tư vấn